Specialisté z IoT týmu Jorgeho Gonzaleze pracují na digitálním propojování jednotlivých strojů a linek našich zákazníků po celém světě s platformou Bühler Insights. Využívání dat získaných ze strojů chytrým způsobem je jedna z věcí, kterými společnost Bühler udává směr modernímu potravinářství.

Ve společnosti Bühler máme velké portfolio strojů, které prodáváme našim zákazníkům již mnoho let. Nyní se nacházíme uprostřed čtvrté průmyslové revoluce (Internet of Things, cloud computing, umělá inteligence…) a společnost Bühler se rychle měnícím požadavkům doby přizpůsobuje. Pro naše zákazníky nově vytváříme portfolio digitálních služeb, která jim pomohou uspořit energii, zvýšit výkon strojů a kvalitu výrobků nebo například snížit poruchovost díky automatickému hlášení preventivní údržby.

Sbíráme provozní data z jednotlivých strojů jako jsou například údaje ze senzorů, údaje o poruchách ve výrobě, průtoky vah a pak tyto data zpracujeme pomocí vzorců a výsledky zobrazíme v podobě různých diagramů, číselných údajů a informačních panelů na platformě Bühler Insights. Zákazník díky nim může lépe porozumět situaci ve své výrobě a provést změny směrem k vyšší efektivitě.

Jorge, co v procesu digitalizace tedy děláte?

“Můj tým, provádí klíčovou činnost – připojujeme všechny továrny našich zákazníků k platformě Bühler Insights. Připojujeme celé výrobní linky i jednotlivé stroje, jako třeba chytré válcovací mlýny se senzory, stroje na tlakové lití, automatizační systémy, peletovací linky nebo teplotní čidla v silech. Každá oblast výroby má svá vlastní digitální řešení. Jakmile je služba aktivována, zajišťujeme její dlouhodobou dostupnost a poskytujeme našim zákazníkům podporu při případných technických problémech.

Nejsem v tom ale sami, úzce spolupracujeme s kolegy v mateřské společnosti ve švýcarském Uzwilu, konkrétně s týmem, který vyvíjí digitální platformu Bühler Insights, dále spolupracujeme s odděleními výzkumu a vývoje a také se všemi odděleními automatizace.”

Řekl bys nám, co byla pro tvůj tým v roce 2022 největší výzva?

“V roce 2022 jsme k systému Bühler Insights připojili 76 nových továren rozmístěných u zákazníků v 5 různých regionech. Mimo to jsme se starali i o více než 800 již dříve připojených strojů.

Zároveň jsme převzali celou správu systému Bühler Insights, což je samo o sobě náročné. Museli jsme se naučit zavedené procesy, přizpůsobit je našemu novému úkolu a najít způsoby, jak je vylepšit pro použití v mnohem větším měřítku. Intenzivně vylepšujeme a sbíráme zkušenosti a nyní můžeme s jistotou říct, že jsme připraveni naše aktivity dále rozšiřovat.

V polovině roku jsme také museli změnit operační systém počítačů Bühler Insights a přejít z Windows na Linux. Všechny procesy, které jsme znali, jsme se museli znovu naučit v Linuxu a také jsme úspěšně provedli upgrade všech počítačů po celém světě na dálku.”

Na co jsi v tuto chvíli hrdý?

“Určitě na velký projekt pro zákazníka Silo Foods Egypt. V rámci rozsáhlé servisní smlouvy jsme připojili kompletní potravinářský park této společnosti k Bühler Insights. Nyní může zákazník využívat veškerá procesní data k zajištění optimálního provozu svého závodu.

Jsem rád, že se mohu podílet na této nové iniciativě, která přinese tak velké pozitivní změny. V úzké spolupráci s našimi zákazníky se vydáváme na cestu k co nejefektivnější výrobě potravin, krmiv a materiálů. Data nám pomáhají lépe chápat potřeby našich zákazníků a díky tomu poskytovat vysokou přidanou hodnotu ve větším měřítku. Velmi mě motivuje vidět nadšení mých kolegů po celém světě, kteří pracují na tom, abychom s projektem byli úspěšní a samozřejmě jejich nadšení také sdílím.

Na pražské pobočce Bühler oceňuji zejména skvělé příležitosti k profesnímu rozvoji a růstu, které mi poskytuje a práci v multikulturním prostředí v mimořádném duchu spolupráce.”

Chtěli byste se přidat k aktivitám v Jorgeho týmu? Podívejte se na naše aktuálně otevřené pracovní pozice.